Башкортларым, уку кирәк!

Арабызда наданнар күп, уку сирәк.
Аңгыра аюдан Уралдагы курыккандай,
Эй, туганнар, наданлыктан курку кирәк!

Илтифат ит: укудадыр шәрафәтләр,
Җаһиллектән килә ятыр зур афәтләр.
Укыганнар күктә очыр, суда йөзер,
Юктыр анда әүлиялек, кәрамәтләр.

Алтыга берде кушып, сан ун булмый,
Сәгатьне алга борып, төн көн булмый.
Белемлелек — арысланнан көчле батыр,
Шуңа атланмый, синең төшең һич өн булмый.

Оставьте комментарий