Мәҗрух указ

Галәлгомья фикер йөртми бераз да, —
Ук аткан төсле үрдәк яки казга, —
Тисен бу дип Мөхәммәт хәзрәтенә,
«Исабәт»ләп бер ук аттым Хиҗазга.

Исабәт итмәде ләкин бераз да,
Зарар бирмичә хаҗ, руза, намазга,
Бераз әйләнде дә ук буш һавада,
Килеп ләкте кулымдагы указга.

Тизүк мәҗрух указымны күтәрдем,
Дәваларга Өфе якка юнәлдем.
Тагын терлер микән мескин указым —
Дәвасына фидадыр күп һәм азым!

Оставьте комментарий