Сайрый да былбыл, сайрый да тургай

Шинель салып җилкәгә шул.
Сайрый да былбыл, сайрый да тургай
Колхоз басуларында.

Без китмәс идек иртәгә
Дошман тия теңкәгә шул.
Сайрый да былбыл, сайрый да тургай
Колхоз басуларында.

Мылтыгымның көбәкләре
Ялтырап торган чагы шул.
Сайрый да былбыл, сайрый да тургай
Колхоз басуларында.

Хәзер инде дошманнарның
Калтырап торган чагы шул.
Сайрый да былбыл, сайрый да тургай
Колхоз басуларында.

Оставьте комментарий