Әллә-лил-лә-лә

Өй, ди, түрләремдә сад-бакчам бар,

Сад-бакчам да сайрар кошлар бар.
Сад-бакчамда сайрар, ай, кошлар бар,
Әллә-лил-лә-лә…
Алсу җиләк — кура җиләге.
Сад-бакчамда сайрар, ай, кошлар бар,
Әллә-лил-лә-лә…
Сезнең өчен өзелә үзәгем.

Сезгә әйтмәенчә кемгә әйтим,
Сездән башка әйтер кемнәр бар?
Сездән башка әйтер, әй, кемнәр бар?
Әллә-лил-лә-лә…
Алсу җиләк — кура җиләге.
Сездән башка әйтер, әй, кемнәр бар?
Әллә-лил-лә-лә…
Сезнең өчен өзелә үзәгем.

Алма агач белән балан агач
Җәй җитмәйче чәчкә атмайдыр.
Җәй җитмәйче чәчкә, ай, атмайдыр,
Әллә-лил-лә-лә…
Алсу җиләк — кура җиләге.
Җәй җитмәйче чәчкә, ай, атмайдыр,
Әллә-лил-лә-лә…
Сезнең өчен өзелә үзәгем.

Ашыек та эчик, уйныйк-көлик —
Бу гомерләр кире кайтмайдыр.
Бу гомерләр кире, ай, кайтмайдыр,
Әллә-лил-лә-лә…
Алсу җиләк — кура җиләге.
Бу гомерләр кире, ай, кайтмайдыр,
Әллә-лил-лә-лә…
Сезнең өчен өзелә үзәгем.

Оставьте комментарий