И машина, машина…

И машина, машина,
Үсми агач башында.
Кемгә булыр машинам, дип,
Бабай, башың кашыма.

И машина, машина,
Җитте минем башыма.

И машина, машина,
Чыктым юлның башына.
Машиналарга утырып,
Бәхет килә каршыма.

И машина, машина,
Җитте минем башыма.

И машина, машина,
Минем янга ашыга.
Елыйм да мин, көләм дә мин,
Сөенәм дә мин шуңа.

И машина, машина,
Җитте минем башыма.

И машина, машина,
Җитте минем башыма.
«Машинага кызыкма», — дип
Яздым кабер ташына.

И машина, машина,
Җитте минем башыма.

Оставьте комментарий